Starfsmannapúlsinn

Starfmannakönnunin Starfsmannapúlsinn er framkvæmd á samræmdan hátt í mars á hverju ári. Könnunin er algjörlega nafnlaus í samræmi við ný lög um persónuvernd og öllum persónuupplýsingum eytt áður en svörun hefst. Notendur Starfsmannapúlsins fá niðurstöður sínar með samanburði við fyrri niðurstöður með nafnlausum samanburði við aðra vinnustaði og við norrænan stöðlunarhóp í byrjun apríl.

Með niðurstöðum Starfsmannapúlsins er skipulega unnið að því að auka heilsuvernd og öryggi, skilvirkni á vinnustað, virka þátttöku starfsfólks og starfsánægju. Könnunin metur 20 þætti, þ.á.m. vinnuálag, áskoranir í starfi, stuðning frá yfirmanni, samband vinnu og einkalífs, starfsanda, einelti og áreiti. Könnunin samanstendur af próffræðilega sannreyndum mælikvörðum úr QPS Nordic starfsmannakönnuninni. Mælikvarðarnir voru valdir með tilliti til fyrirliggjandi stuðnings við mælingasamræmi, samleitniréttmæti og forspárréttmæti sem finna má í ritrýndum fræðigreinum (sjá Christensen og Knardahl, 2010; Wannstrom o.fl., 2009a; Wannstrom o.fl., 2009b).

1. Starfið (samtals 13)

 • Vinnuálag (4)
 • Skýrleiki hlutverks (3)
 • Ágreiningur um hlutverk (3)
 • Jákvæðar áskoranir í starfi (3)

2. Starfsmenn (samtals 8)

 • Leikni í starfi (4)
 • Skuldbinding til vinnustaðarins (3)
 • Skörun vinnu og einkalífs (1)

3. Vinnustaðurinn (samtals 13)

 • Starfsandi (3)
 • Stuðningur frá samstarfsfólki (2)
 • Stuðningur við nýsköpun (3)
 • Mismunun (2)
 • Einelti (þú; 1)
 • Einelti (annar en þú; 1)
 • Einelti ( séð 2 eða fleiri lagða í einelti; 1)

4. Stjórnun (samtals 12)

 • Stuðningur frá næsta yfirmanni (3)
 • Sanngjörn forysta (3)
 • Valdeflandi forysta (3)
 • Ræktun mannauðs (3)

5. Opin svör (2)

 • Vinsamlegast lýstu því hvað þér finnst gott við vinnustaðinn þinn (1)
 • Vinsamlegast ýstu því sem þér þykir slæmt eða megi betur fara á vinnustaðnum þínum (1)

Könnunin er samtals 48 spurningar.

Allar niðurstöður eru settar fram á staðalníukvarða (meðaltalið 5 og staðalfrávik 2) miðað við norrænt viðmiðunarúrtak 2010 starfsmanna í ólíkum atvinnugreinum. Með þessu móti er hægt að bera saman niðurstöður ólíkra deilda á ólíkum matsþáttum þar sem mismunur uppá 1 stig merkir alltaf töluverðan mun óháð því hvernig svörin dreifast milli deilda eða spurninga. Að auki er hægt að túlka stöðu vinnustaðarins miðað við norrænan viðmiðunarhóp með sama hætti. Könnunin er bæði á íslensku og ensku og einnig með talgervilsstuðningi. Fullkominni nafnleynd er gætt þar sem engum persónugreinanlegum upplýsingum er safnað eftir að svörun hefst.

Fyrirlögn og áminningar

Könnunin er lögð fyrir á netinu í mars mánuði. Í lok febrúar er sent kynningarbréf í tölvupósti til starfsmanna með upplýsingum um fyrirhugaða könnun. Í byrjun mars er sendur tölvupóstur með boði um þátttöku í könnuninni. Áminningar eru sendar vikulega til þeirra sem ekki hafa svarað. Að auki er ein SMS áminning send út eftir fyrstu viku könnunarinnar. Könnunin er aðlöguð að spjaldtölvum og snjallsímum sem gerir svörun einfalda.

Könnunin er aðlöguð að spjaldtölvum og snjallsímum

Öryggi

Vísar rannsóknir, sem reka Starfsmannapúlsinn, eru meðlimir ESOMAR, alþjóðasamtaka markaðsrannsóknafyrirtækja og vinna samkvæmt siðareglum þeirra. Í anda persónuverndarlaga er óþarfa vinnslu persónuupplýsinga haldið í lágmarki. Ýmsar leiðir hafa verið þróaðar til að ná því markmiði. Í fyrsta lagi er notkun á vefkökum takmörkuð (sjá hér). Í öðru lagi er öllum persónuupplýsingum eytt áður en svörun hefst nema að svarandi biðji sérstaklega um að vera minntur á ef hann gleymir að ljúka könnuninni. Í slíkum tilfellum er persónuupplýsingum sjálfkrafa eytt strax að lokinni svörun. Í þriðja lagi eru opin svör vistuð aðskilin frá öðrum svörum könnunarinnar. Slíkt fyrirkomulag kemur í veg fyrir að hægt sé að nota upplýsingar sem koma fram í opnu svari til að nafngreina önnur svör í könnuninni. Í fjórða lagi eru allar skeytasendingar dulkóðaðar (https:) sem dregur úr líkum á því að hægt sé að hlera svörun um leið og svörunin á sér stað. Upplýsingar um öryggisráðstafanir má finna í persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir með því að senda póst á personuvernd@visar.is.

Eftirfylgni

Um miðjan mars fær tengiliður hverrar deildar tölvupóst þar sem hann er beðinn um að hefja eftirfylgni sem stendur út mars mánuð. Gert er ráð fyrir að tengiliður hverrar deildar sjái um að ná svarhlutfalli í hverri deild upp fyrir 80%. Starfsmannapúlsinn býður einnig uppá símaeftirfylgni sem aukaþjónustu.

Greining og miðlun

Niðurstöður úr könnuninni eru greindar og birtar á læstu vefsvæði með nafnlausum samanburði milli deilda sem taka þátt og við fyrri kannanir auk samanburðar við sambærilega vinnustaði og við Norðurlönd. Niðurbrot eftir deildum hefur forgang á aðrar bakgrunnsbreytur. Miðað er við að lágmarki 5 starfsmenn í minnsta greinanlega hópi (t.d. 5 starfsmenn í launadeild). Hægt er að flytja niðurstöður að öllu leyti eða að hluta í PDF skjöl.

Verð

Verðlagning fer eftir fjölda deilda og sviða á vinnustöðum. Innfalið í verði eru fyrirlögn, áminningar, greining niðurstaðna, miðlun á vefsvæði og aðstoð við túlkun á niðurstöðum í síma og tölvupósti alla virka daga í eitt ár frá framkvæmd.

Skýrslur
Grunnskýrslur fyrir deildarstjóra lítilla deilda með 10-49 starfsmenn (28 þús. án vsk.)
Grunnskýrslur fyrir deildarstjóra stórra deilda með 50 eða fleiri starfsmenn (45 þús. án vsk.)
Samantektarskýrslur fyrir sviðstjóra (45 þús. án vsk. + grunnskýrslur)
Yfirlitsskýrsla fyrir mannauðsstjóra (45 þús. án vsk. + grunnskýrslur og samantektarskýrslur)

Boðið er uppá símaeftirfylgni, verðið er 370 kr./símtal án vsk.

Hafðu samband í síma 583-0700 eða á visar@visar.is.

Heimildir

Christensen, J. O., & Knardahl, S. (2010). Work and neck pain: A prospective study of psychological, social, and mechanical risk factors. Pain, 151(1), 162-173. doi:10.1016/j.pain.2010.07.001

Wannstrom, I., Peterson, U., Asberg, M., Nygren, A., & Gustavsson, J. P. (2009a). Psychometric properties of scales in the General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS(Nordic)): Confirmatory factor analysis and prediction of certified long-term sickness absence. Scandinavian Journal of Psychology, 50(3), 231-244. doi:10.1111/j.1467-9450.2008.00697.x

Wannstrom, I., Peterson, U., Asberg, M., Nygren, A., & Gustavsson, J. P. (2009b). Can scales assessing psychological and social factors at work be used across different occupations? A study of measurement invariance of the Nordic Questionnaire for Psychological and Social factors at Work (QPS(Nordic)). Work-a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 34(1), 3-11. doi:10.3233/Wor-2009-0897